صفحه اصلی

پروژه ها

همکاری با ما

درباره ما

تماس با ما

احداث واحدهاي مسكوني ماده 67 بروجن

احداث واحدهاي مسكوني ماده67 بروجن

نام پروژه :

احداث واحدهاي مسكوني ماده 67

كارفرما :

سازمان مسكن و شهرسازي چهارمحال و بختياري

دستگاه نظارت :

معاونت فني

محل اجرا :

چهارمحال و بختیاری - بروجن

وضعيت :

خاتمه يافته در سال 73


اجراي كامل پروژه به صورت يك قرارداد PC (خريد و اجرا) از خرداد سال 1372 شروع و در سال 1373به پايان رسيده است.


قسمت هاي مختلف پروژه عبارتند از:

  • خاكبرداري، تسطیح و آماده سازي
  • ساخت ابنيه
  • محوطه سازي و خيابان كشي

 

احجام اصلي پروژه

عمليات خاكبرداري

5000

متر مكعب

عمليات خاكريزي

4500

متر مكعب

پي سازي سنگي

14000

متر مكعب

عمليات بتني

4500

متر مكعب

قالببندي

10500

متر مربع

آرماتوربندي

250

تن

ساختمان هاي مسكوني

6000

متر مربع

broujen-home-1.jpg
broujen-home-2.jpg