صفحه اصلی

پروژه ها

همکاری با ما

درباره ما

تماس با ما

استخر فارسان

پروژه احداث استخر مجموعه ورزشي كارگران فارسان

نام پروژه :

احداث استخر مجموعه ورزشي كارگران فارسان

كارفرما :

اداره كل كار و امور اجتماعي استان

دستگاه نظارت :

مهندسين مشاور پرهيد

محل اجرا :

فارسان

وضعيت :

خاتمه یافته درسال 1393


اجراي كامل پروژه به صورت يك قرارداد PC (خريد و اجرا) از سال 1390شروع و درسال 1393 به پایان رسید.


قسمت هاي مختلف پروژه عبارتند از:

  • خاكبرداري و آماده سازي
  • ساخت ابنيه

 

احجام اصلي پروژه

عمليات خاكبرداري

3.000

متر مكعب

عمليات خاكريزي

500

متر مكعب

عمليات بتني

1.450

متر مكعب

قالببندي

5.200

متر مربع

آرماتوربندي

170

تن

كارهاي فولادي

140

تن

ساختمان هاي مسكوني

2.200

متر مربع

farsan-spool-1.jpg
farsan-spool-2.jpg
farsan-spool-3.jpg
farsan-spool-4.jpg