صفحه اصلی

پروژه ها

همکاری با ما

درباره ما

تماس با ما

احداث ساختمانهاي كارون 4

احداث ساختمانهاي كارون 4

نام پروژه :

احداث ساختمانهاي كارون 4

كارفرما :

وزارت نيرو

دستگاه نظارت :

مهندسين مشاور مهاب قدس

محل اجرا :

خوزستان – كارون 4

وضعيت :

خاتمه يافته در سال 1376


اجراي كامل پروژه به صورت يك قرارداد PC (خريد و اجرا) از ارديبهشت سال 1375آغاز و در سال 1376به پايان رسيده است.


قسمت هاي مختلف پروژه عبارتند از:

  • خاكبرداري و آماده سازي
  • ساخت ابنيه
  • محوطه سازي و خيابان كشي

 

احجام اصلي پروژه

عمليات خاكبرداري

16.000

متر مكعب

عمليات خاكريزي

3.000

متر مكعب

پي سازي سنگي

8.000

متر مكعب

عمليات بتني

5.200

متر مكعب

قالببندي

12.500

متر مربع

آرماتوربندي

320

تن

كارهاي فولادي

200

تن

ساختمان هاي مسكوني و صنعتي

13.200

متر مربع

karoon2.jpg
karoon3.jpg
karoon1.jpg