صفحه اصلی

پروژه ها

همکاری با ما

درباره ما

تماس با ما

پروژه ساختمانی 2000 نفره ندامتگاه تهران بزرگ

پروژه ساختمانی 2000 نفره ندامتگاه تهران بزرگ

نام پروژه :

ساختمان زندان 2000 نفره ندامتگاه تهران بزرگ

كارفرما :

اداره کل زندانهای استان تهران

دستگاه نظارت :

مهندسین مشاور جهان پردا - مهندسین مشاور ، پژوهش و برنامه 2

محل اجرا :

تهران – حسن آباد

وضعیت :

خاتمه یافته در سال 1394


اجراي كامل پروژه به صورت يك قرارداد PC (خريد و اجرا) از اردیبهشت ماه سال 1391 آغاز و در اسفند 1394 خاتمه یافته است.


قسمت هاي مختلف پروژه عبارتند از:

  • خاكبرداري و آماده سازي
  • ساخت  ابنیه
  • تأسیسات و تجهیزات برقی، مکانیکی
  • محوطه سازی

 

احجام اصلي پروژه

عمليات خاكبرداري

163.000

متر مكعب

عمليات خاكريزي

104.500

متر مكعب

عمليات بتني

25.750

متر مكعب

قالببندي

68.500

متر مربع

آرماتوربندي

4.200

تن

كارهاي فولادي

1.465

تن

احداث ساختمان تکمیلی

33.500

متر مربع

احداث محوطه سازی

18.500

متر مربع

tehran-prison-1.jpg
tehran-prison-2.jpg
tehran-prison-3.jpg
tehran-prison-4.jpg