صفحه اصلی

پروژه ها

همکاری با ما

درباره ما

تماس با ما

اجرای بخشی از پروژه گازرسانی، از ایرانشهر به زاهدان

پروژه اجرای بخشی از پروژه گازرسانی، از ایرانشهر به زاهدان

نام پروژه :

پروژه گازرسانی به زاهدان

كارفرما :

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

دستگاه نظارت :

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

محل اجرا :

سیستان و بلوچستان - زاهدان

وضعيت :

خاتمه يافته در سال 1395


اجراي 35 کیلومتر از 262 کیلومتر پروژه به صورت يك قرارداد PC (خريد و اجرا) از مرداد ماه سال1394 تا خرداد ماه سال 1395 انجام شده است.


قسمت هاي مختلف پروژه عبارتند از:

  • خاکبرداری و  آماده سازی
  • حفاری
  • ساخت  ایستگاه تقلیل فشار گاز
  • تاسیسات وتجهیزات برقی، مکانیکی

 

احجام اصلي پروژه

عمليات خاكبرداري

900.000

متر مكعب

عمليات خاكريزي

850.000

متر مكعب

عمليات بتنی

30.000

متر مكعب

قالبندی

15.000

متر مربع

آرماتوربندي

2.000

تن

کارهای فولادی

3.100

تن

ساختمان

3.000

متر مربع
iranshahr-gas-delivery-1.jpg
iranshahr-gas-delivery-2.jpg
iranshahr-gas-delivery-3.jpg