صفحه اصلی

پروژه ها

همکاری با ما

درباره ما

تماس با ما

جاده فارسان به گوجان

پروژه جاده فارسان

نام پروژه :

احداث جاده فارسان

كارفرما :

راه و ترابري استان چهارمحال و بختياري

دستگاه نظارت :

مهندسين مشاور بهين تردد پارس

محل اجرا :

شهركرد - فارسان

وضعيت :

خاتمه يافته در سال 1387


اين پروژه مشتمل بر دو محور عبوري رفت و برگشت است كه محور برگشت آن به طول 10 كيلومتر مي‌باشد و شامل قسمت‌هاي خاكبرداري، خاكريزي، ابنيه فني، سابيس، بيس و آسفالت مي‌باشد كه از مهرسال 1385 آغاز و در سال 1387 به پايان رسيد.


قسمت هاي مختلف پروژه عبارتند از:

  • اجرای مسیرهای دسترسی محلی
  • اجرای مسیر شامل تحکیم خاک، اجرای ساب گرید، زیر اساس و آسفالت
  • پست برق و نگهباني

 

 

احجام اصلي پروژه

عمليات خاكبرداري

350.000

متر مكعب

عمليات خاكريزي

80.000

متر مكعب

عمليات بتنی

3.400

متر مكعب

قالبندی

5.800

متر مربع

آرماتوربندي

150

تن

سابیس

11.000

متر مکعب

بیس

9.000

متر مکعب

آسفالت

17.000

تن

farsan-road-1.jpg
farsan-road-2.jpg
farsan-road-3.jpg
farsan-road-4.jpg
farsan-road-5.jpg