صفحه اصلی

پروژه ها

همکاری با ما

درباره ما

تماس با ما

تعریض محور سمیرم به کهرویه

پروژه طرح تعریض محور سمیرم به کهرویه

نام پروژه :

پروژه طرح تعریض محور سمیرم به کهرویه به طول 14 کیلومتر

كارفرما :

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

دستگاه نظارت :

مهندسين مشاور هگزا

محل اجرا :

اصفهان - سمیرم

وضعيت :

خاتمه يافته


اين پروژه مشتمل بر تعریض دو محور عبوري رفت و برگشت است كه به طول 14 كيلومتر مي‌باشد و شامل قسمت‌هاي خاكبرداري، خاكريزي، ابنيه فني، سابيس، بيس و آسفالت مي‌باشد كه از سال 1389 آغاز و در سال 1390 به پايان رسيد.


قسمت هاي مختلف پروژه عبارتند از:

  • اجرای مسیرهای دسترسی محلی
  • اجرای مسیر شامل تحکیم خاک، اجرای ساب گرید، زیر اساس و آسفالت
  • پست برق و نگهباني

 

 

احجام اصلي پروژه

عمليات خاكبرداري

250.000

متر مكعب

عمليات خاكريزي و گراول

90.000

متر مكعب

عمليات سنگ كاري با سنگ لاشه

3.000

متر مكعب

عمليات اجرای دیوار حائل

2

کیلومتر

آسفالت

45.000

متر مربع

ساختمان غير صنعتي

200

متر مربع

samirom-road-construction-1.png
samirom-road-construction-2.jpg
samirom-road-construction-3.jpg
samirom-road-construction-4.jpg