صفحه اصلی

پروژه ها

همکاری با ما

درباره ما

تماس با ما

تصفيه خانه فاضلاب بن

پروژه تصفيه خانه فاضلاب بن

نام پروژه :

تصفيه خانه فاضلاب بن

كارفرما :

شركت فاضلاب استان چهارمحال و بختياري

دستگاه نظارت :

مهندسين مشاور

محل اجرا :

شهركرد -  بن

وضعيت :

خاتمه يافته در سال 1385


اجراي كامل تصفيه خانه فاضلاب بن شامل تسطيح و حصاركشي، اجراي ساختمان‌هاي جنبي (اداري، تعميرگاه، انبار، پست برق، نگهباني) و اجراي تمامي سازه‌هاي آبي مرتبط با تصفيه‌خانه، اجراي كانال‌هاي زهكشي، خيابان‌هاي داخل سايت و راه ورودي به تصفيه‌خانه، به صورت يك قرارداد PC (خريد و اجرا) از خرداد سال 1384 در شهر بن استان چهارمحال و بختياري آغاز و در سال 1385به پايان رسيد.

قسمت هاي مختلف پروژه عبارتند از:

 • حوضچه ورودي فاضلاب
 • حوضچه‌هاي پيش ته‌نشين و حوضچه‌هاي ته‌نشين
 • ساختمان لجن‌گير
 • ساختمان اداري و بهره‌برداري
 • ساختمان تعميرگاه و انبار
 • ساختمان شيميايي
 • ايستگاه پمپاژ
 • ساختمان كلر زني
 • پست برق و نگهباني
 • محوطه سازي و كانال‌هاي جمع‌آوري آب‌هاي سطحي اطراف محوطه
 • مخازن كلروفريك و حوضچه تبخير پساب شيميايي

 

احجام اصلي پروژه

عمليات خاكبرداري

80.000

متر مكعب

عمليات خاكريزي

40.000

متر مكعب

عمليات بتني

7.200

متر مكعب

قالببندي

21.200

متر مربع

آرماتوربندي

620

تن

آسفالت

95.000

مترمربع/سانتيمتر

کارهای فولادی

15

تن

bon-refinery-1.jpg
bon-refinery-2.jpg