صفحه اصلی

پروژه ها

همکاری با ما

درباره ما

تماس با ما

كلكتور فاضلاب هفشجان

پروژه كلكتور فاضلاب هفشجان

نام پروژه :

كلكتور فاضلاب هفشجان

كارفرما :

شركت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختياري

دستگاه نظارت :

معاونت مهندسي و توسعه

محل اجرا :

شهركرد - هفشجان

وضعيت :

خاتمه يافته در سال 1385


اجراي كامل پروژه به صورت يك قرارداد PC (خريد و اجرا) از ارديبهشت سال 1385 شروع و در سال 1385 به پايان رسيده است.

قسمت هاي مختلف پروژه عبارتند از:

  • كانال كني جهت لوله گذاري
  • لوله گذاري پلي اتيلن قطر 400 ميليمتر به طول 5 كيلومتر
  • ساخت حوضچه‌ها

 

احجام اصلي پروژه

عمليات خاكبرداري

20.000

متر مكعب

عمليات خاكريزي

10.000

متر مكعب

عمليات بتني

1.200

متر مكعب

قالببندي

1.500

متر مربع

آرماتوربندي

35

تن

عمليات لوله گذاري پلی انیلن قطر 400 ميليمتر

5

کیلومتر

hafshejan-wastewater-1.jpg
hafshejan-wastewater-2.jpg