صفحه اصلی

پروژه ها

همکاری با ما

درباره ما

تماس با ما

تصفيه خانه پساب صنعتي كارخانه كربن بلك

پروژه تصفيه خانه پساب صنعتي كارخانه كربن بلك

نام پروژه :

كارخانه كربن بلك

كارفرما :

شركت كارخانه بلك

دستگاه نظارت :

مهندسين مشاور ساز آب اهواز

محل اجرا :

اهواز -  شركت كارخانه بلك

وضعيت :

خاتمه يافته در سال 1381


اجراي كامل تصفيه خانه پساب صنعتي كارخانه كربن بلك به صورت يك قرارداد PC (خريد و اجرا) از تيرماه سال 1381 و با مشاركت شركت‌هاي گسترش صنعت و حرارت ايران در 10 كيلومتري شهر اهواز آغاز و در همان سال به پايان رسيده است.


قسمت هاي مختلف پروژه عبارتند از:

  • ايستگاه پمپاژ اوليه و كانال انحرافي
  • واحد تنظيم PH و انعقاد اوليه
  • دو واحد DAF به قطر 5/19 متر
  • مجموعه همزني و لخته سازي و ته نشيني لاملا
  • حوضچه تماس كلر
  • واحد كلرزني
  • واحد شيميائي
  • واحد آبگير لجن
  • ساختمان‌هاي اداري، انبار، تعميرات و شيفت سرويس
  • مجموعه كامل انتقال برق 6KV، پست MCC و سيستم كامل اتوماسيون و كنترل مركزي

 

احجام اصلي پروژه

عمليات خاكبرداري

3.000

متر مكعب

عمليات خاكريزي

10.000

متر مكعب

عمليات بتني

5.000

متر مكعب

قالببندي

12.000

متر مربع

آرماتوربندي

400

تن

آسفالت

80.000

مترمربع/سانتيمتر

ساختمان غير صنعتي

1.200

متر مربع

carbon-black-refinery-1.jpg
carbon-black-refinery-2.jpg