صفحه اصلی

پروژه ها

همکاری با ما

درباره ما

تماس با ما

خط انتقال، تصفيه آب و ايستگاه پمپاژ ميرآباد شهركرد

پروژه خط انتقال، تصفيه آب و ايستگاه پمپاژ ميرآباد شهركرد

نام پروژه :

خط انتقال آبرساني به ميرآباد

كارفرما :

شركت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختياري

دستگاه نظارت :

معاونت فني و مهندسي

محل اجرا :

شهركرد

وضعيت :

خاتمه يافته در سال 1387


اجراي كامل پروژه به صورت يك قرارداد PC (خريد و اجرا) از ارديبهشت سال 1386 شروع و در سال 1387 به پايان رسيده است.

قسمت هاي مختلف پروژه عبارتند از:

 • حوضچه ورودي فاضلاب
 • حوضچه‌هاي پيش ته‌نشين و حوضچه‌هاي ته‌نشين
 • ساختمان لجن‌گير
 • ساختمان اداري و بهره‌برداري
 • ساختمان تعميرگاه و انبار
 • ساختمان شيميايي
 • ايستگاه پمپاژ
 • ساختمان كلر زني
 • پست برق و نگهباني
 • محوطه سازي و كانال‌هاي جمع‌آوري آب‌هاي سطحي اطراف محوطه
 • مخازن كلروفريك و حوضچه تبخير پساب شيميايي

 

احجام اصلي پروژه

عمليات خاكبرداري

50.000

متر مكعب

عمليات خاكريزي

5.000

متر مكعب

عمليات بتني

3.200

متر مكعب

عمليات لوله گذاري فولادي قطر 400 ميليمتر

5

کیلومتر

قالببندي

4.200

متر مربع

آرماتوربندي

210

تن

کارهای فولادی

20

تن

آسفالت

5.000

متر مربع

ساختمان غير صنعتي

700

متر مربع

shahrekord-refinery-1.jpg
shahrekord-refinery-2.jpg