شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

به گزارش روابط عمومی شرکت سماسد

احداث یکهزار واحد مسکونی در شهر جدید صدرا

  |   پروژه ها   |   بدون دیدگاه

شرکت سماسد 1000 واحد مسکونی جدید در شهر جدید صدرای استان فارس احداث خواهد نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت سماسد: شهر جدید صدرا پس از تصویب طرح جامع معماری و شهر سازی که در سال 1374 به تصویب معاونت مسمکن و شهر سازی رسید طرح جامع توسعه شهری را در قالب شهر جدید صدرا آغاز کرد.

این شهر با 122 هزار و 226 تن سومین شهر نوین پر جمعیت پس از شهر پرند و اندیشه است که از 17 هزار هکتار حوزه استحفاظی مجوز قانونی پنج هزار هکتار ساخت و ساز دارد.

شرکت سماسد در همکاری با اداره مسکن و زیر نظر معاونت مسکن و شهر سازی طی قرارداری 24 ماهه با مبلغ 4.295.915.055.000 ریال طرح ساخت 1000 واحد مسکونی را در دست احداث دارد ، این قرار داد از تاریخ 27 بهمن 1399 منعقد و کار بر روی ان ادامه دارد.

پایان پیام/#

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه