شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

مجتمع قضایی ساری

تکمیل پروژه ساختمان اداری مجتمع قضایی ساری توسط شرکت سماسد

  |   پروژه ها   |   بدون دیدگاه

روابط عمومی شرکت سماسد، تکمیل پروژه مجتمع قضایی ساری بر عهده شرکت سماسد گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سماسد: پروژه ساختمان اداری مجتمع قضایی ساری برعهده شرکت سماسد گذاشته شد.

بر اساس این گزارش این قرارداد فی مابین دادگستری کل استان مازندران از یک سو و شرکت مهندسان مشاور گارنو به عنوان مشاور پروژه و همچنین شرکت سماسد به عنوان پیمانکار و مجری این طرح از سوی دیگر در تاریخ ششم بهمن ماه سال 1397 منعقد گشت بر این اساس شرکت سماسد متعهد گشت تا کلیه عملیات تکمیل و احداث این پروژه را بر عهده گیرد و تحویل کارفرمای این پروژه نماید.

این قرارداد به ارزش 309685245311 ریال بوده که از تاریخ مذکر شروع و عملیات تکمیل پروژه همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/#

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه