شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

به گزارش روابط عمومی شرکت سماسد

پروژه ساخت و احداث مجتمع تجاری آی نور در رستم رود توسط شرکت سماسد

  |   پروژه ها   |   بدون دیدگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت سماسد، مجتمع تجاری آی نور در رستم رود در مراحل پایانی احداث آن قرار دارد.

روابط عمومی سماسد: مجتمع تجاری آی نور شرکت مخابرات ایران واقع در رستم رود یکی از مجموعه های تجاری در حال ساخت است که توسط شرکت سماسد در همکاری با شرکت سامان سازه غدیر به صورت مشترک تعریف و اجرایی شد این پروژه در تاریخ 26/5/1398 طی قراردادی میان طرفیت مذکور احداث و راه اندازی گشت. بر اساس این قرار داد کلیه عملیات مربوط به ابنیه، نازک کاری و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه با مبلغی بالغ بر 322.558.970.895 ریال بر عهده شرکت سما سد گذاشته شد. این پروژه در حال حاضر در مراحل پایانی احداث قرار دارد و به زودی راه اندازی خواهد گشت.

انتهای پیام/#

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه