شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

احداث 6 باب مخزن و ایستگاه پمپاژ گهرزمین سیرجان

تاریخ

20 نوامبر 2016

دسته بندی

تجارت

درباره این پروژه

توضیحات درباره احداث 6 باب مخزن و ایستگاه پمپاژ گهرزمین سیرجان.