شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

احداث 6 باب مخزن و ایستگاه پمپاژ گهرزمین سیرجان

تاریخ

20 نوامبر 2016

دسته بندی

تجارت

درباره این پروژه

پروژه سیرجان مربوط به احداث ساخت شش باب مخزن 10000 مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ واقع در سیرجان که مدت این پیمان 14 ماه، و پروژه مذکور واقع در کیلومتر 60 جاده شیراز بوده و مبلغ پیمان 208،578،226،410 ریال می باشد، کارفرما آن شرکت سنگ آهن گهرزمین است ضمنا در تاریخ 21/05/1397 شروع عملیات اجرایی بوده است.