شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

ندامتگاه شماره 4 تهران بزرگ

دسته بندی

تجارت

درباره این پروژه

پروژه زندان مربوط به عملیات اجرایی تکمیل ابنیه و تأسیسات زندان شماره 4 ندامتگاه تهران بزرگ با زیربنای تقریبی 2300 مترمربع. کارفرما: اداره کل زندان ها و ادامات تامینی و تربیتی استان تهران می باشد. مبلغ پیمان 82،000،000،000 می باشد. این پیمان 6 ماه می باشد و شروع پیمان از تاریخ 29/01/1400 بوده است.

پروژه زندان مربوط به عملیات اجرایی تکمیل ابنیه و تاسیسات یک واحد نیمه ساز زندان 2000 نفره ندامتگاه تهران بزرگ با حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی، زیربنای 23000 مترمربع با اسکلت بتنی و سقف از نوع دال بتنی که کلا اجرا شده، عملیات سفت کاری، نازک کاری، محوطه سازی، موتورخانه مرکزی، سیستم سرمایش و گرمایش توسط ایرواشر، خرید و نصب تجهیزات رختشویخانه، آشپزخانه، سیستم های دوربین مداربسته، صوتی، تلفن مرکزی، اعلام و اطفاء حریق، روشنایی، لول کشی، کابل کشی، سیم کشی و ….، رفع نواقص کارهای انجام شده قبلی تست مجدد و تحویل آنها. کارفرما: اداره کل زندان ها و ادامات تامینی و تربیتی استان تهران می باشد. مبلغ پیمان 57،748،776،445 ریال می باشد. این پیمان به مدت 24 ماه می باشد و شروع پیمان از تاریخ 24/02/1391 بوده است.

پروژه زندان مربوط به عملیات اجرایی تکمیل ابنیه و تاسیسات یک واحد نیمه ساز زندان 2000 نفره ندامتگاه تهران بزرگ پیشرفت فیزیکی با حدود 95 درصد در بخش ابنیه و 75 درصد در بخش تاسیسات، زیربنای 23000 مترمربع با اسکلت بتنی و سقف از نوع دال بتنی که کلا اجرا شده است. رئوس عملیات باقیمانده: الف-ابنیه: اجرای چربی گیر آشپزخانه، سنگ کف سردخانه ها، کف سابی برخی فضاها، کفپوش سالن ورزشی، سقف کاذب برخی از فضاهای ساختمان اداری، ایزوگام بام و برخی دیگر از عملیات مورد نیاز جهت راه اندازی و بهره برداری ب-تاسیسات: تکمیل و راه اندازی تجهیزات موتورخانه، سیستم سرمایش و گرمایش و ایرواشر ها، راه اندازی تجهیزات رختشویخانه، خرید باقیمانده و نصب و راه اندازی کل تجهیزات آشپزخانه، سیستم های دوربین مداربسته، صوتی، تلفن مرکزی، اعلام و اطفاء حریق، روشنایی، لوله کشی، کابل کشی، سیم کشی و…. رفع نواقص کارهای انجام شده قبلی، تست مجدد و تحویل آنها نیز جزء محدوده کار موضوع این مناقصه می باشد. کارفرما: اداره کل زندان ها و ادامات تامینی و تربیتی استان تهران می باشد. مبلغ پیمان 37،851،590،095 ریال می باشد. این پیمان به مدت 6 ماه می باشد و شروع پیمان از تاریخ 05/03/1397 بوده است.

پروژه زندان مربوط به احداث ساختمان پیش ملاقات به وسعت 240 مترمربع: 1- تهیه کلیه نقشه های سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان 2- خرید، نصب و راه اندازی کسری تجهیزات و یا تجهیزات آسیب دیده تصفیه خانه فاضلاب و دیگر بخش ها تاسیسات اردوگاه (محوطه و ساختمان ها). کارفرما: اداره کل زندان ها و ادامات تامینی و تربیتی استان تهران.  برآورد اولیه برای بند 1، مبلغ 7،033،000،000 ریال و برآورد بند 2، مبلغ 23،246،631،271 ریال می باشد. مدت این پیمان 6 ماه و شروع این قرارداد از تاریخ 23/06/1398 بوده است.