شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

پروژه بیمارستان هفشجان

دسته بندی

تجارت

درباره این پروژه

پروژه درمانگاه شبانه روزی مربوط به احداث مرکز بهداشتی، درمانی شبانه روزی شهر هفشجان. کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازی استان چهار محال و بختیاری. مبلغ پیمان 4،208،980،000 ریال است. این پیمان به مدت 9 ماه بوده و شروع پیمان از تاریخ 17/02/1386 بوده است.