شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

پروژه مجتمع فرهنگی هنری کاشان

درباره این پروژه

پروژه مجتمع فرهنگی هنری کاشان مربوط به انجام کلیه عملیات اجرایی کارهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان و محوطه سازی مجتمع فرهنگی و هنری کاشان. کارفرما: وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی می باشد. مبلغ پیمان 172،172،528،630 ریال است. این پیمان به مدت 36 ماه بوده و شروع پیمان از تاریخ 29/04/1392 بوده است.

تاریخ

بیست تیر ماه 1395

دسته بندی

تجارت