شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

پروژه مروارید دانشگاه آزاد بندرعباس

درباره این پروژه

پروژه دانشگاه آزاد مربوط به تهیه مصالح و اجرای کامل عملیات ساختمانی پروژه مروارید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس به متراژ 6878 مترمربع. کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس می باشد. مبلغ پیمان 134،066،464،338 ریال است. این پیمان به مدت 18 ماه بوده و شروع پیمان از تاریخ 29/05/1397 بوده است.

تاریخ

20 خرداد 1396

دسته بندی

تجارت