شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

پروژه مرکز تجاری و رفاهی رستم رود

دسته بندی

تجارت

درباره این پروژه

پروژه مجتمع تجاری رستم رود مربوط به انجام کلیه عملیات مربوط به نازک کاری و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه مجتمع تجاری آی نور شرکت مخابرات ایران واقع در رستم رود (کیلومتر 20 جاده ساحلی نور به محمود آباد در استان مازندران) مشتمل بر کلیه امور نازک کاری و تاسیسات به انضمام تهیه و تامین کلیه مصالح، تجهیزات، لوازم و ماشین آلات جهت اجرای آن. کارفرما: شرکت مخابرات ایران، سامان سازه غدیر می باشد. مبلغ پیمان 322،558،970،895 ریال است. این پیمان به مدت 6 ماه بوده و شروع پیمان از تاریخ 27/05/1398 بوده است.