شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

ساری برچسب

تکمیل پروژه ساختمان اداری مجتمع قضایی ساری توسط شرکت سماسد

  |   پروژه ها   |   بدون دیدگاه

روابط عمومی شرکت سماسد، تکمیل پروژه مجتمع قضایی ساری بر عهده شرکت سماسد گذاشته شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سماسد: پروژه ساختمان اداری مجتمع قضایی ساری برعهده شرکت سماسد گذاشته شد. بر اساس این گزارش این قرارداد فی مابین دادگستری کل استان مازندران از یک سو...

ادامه مطلب