شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

فرحزادی برچسب

عملیات مقاوم سازی پل کمربندی شهر ری توسط شرکت سماسد

  |   پروژه ها   |   بدون دیدگاه

روابط عمومی شرکت سماسد، شرکت فنی و مهندسی سماسد عملیات بهسازی پل راه آهن با مترو را بر عهده گرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت سما سد: شرکت سماسد در شهریور ماه سال 1401 موفق به عقد قراردادی در زمینه  مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای...

ادامه مطلب