شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

مجتمع تجاری برچسب

پروژه ساخت و احداث مجتمع تجاری آی نور در رستم رود توسط شرکت سماسد

  |   پروژه ها   |   بدون دیدگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت سماسد، مجتمع تجاری آی نور در رستم رود در مراحل پایانی احداث آن قرار دارد. روابط عمومی سماسد: مجتمع تجاری آی نور شرکت مخابرات ایران واقع در رستم رود یکی از مجموعه های تجاری در حال ساخت است که توسط شرکت...

ادامه مطلب